Ochrana osobních údajů

Vaší důvěru bereme vážně a s respektem

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR

1. Kdo je správce

Mgr. Radim Kůta, IČO: 88746241, Velká skála 677/7 PRAHA 8
Jsme správcem osobních údajů na webu www.bezeckainteligence.cz
Určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

2. Kontakt

Pokud se na nás v průběhu zpracování dat budete chtít obrátit můžete nás kontaktovat na emailové adrese bezeckainteligence@umimbehat.cz

3. Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

4. Vaše údaje boudou zpracovány pro tyto účely

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci výkonu naší podnikatelské činnosti. Forma zpracování je elektronická.

 1. Pro marketingové účely
  Pro marketing evidujeme minimální údaje  (e-mail, jméno, IP adresu), a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček. Double opt-in (dvojí potvrzení)  je opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů. Pokud zakoupíte některý z našich produktů či služeb jako váženému zákazníkovi vám budeme newsletter s tématikou běžecké techniky, sportovního tréninku a know-how klíčového pro dosažení vytoužených cílů na základě oprávněného zájmu správce zasílat po dobu 5 let. 
  V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem "odhlásit se" v patičce každého našeho e-mailu. 
 2. Pro poskytování služeb, plnění smlouvy
  Pokud si objednáte některý z našich elektronických produktů a služeb, potřebujeme vaši e-mailovou adresu k účelu plnění smlouvy, abychom vám mohli vytvořit přístupy do členské sekce. Pro efektivní poskytování služby potřebujeme vaše cookies (viz čl. 6 níže).
 3. Vedení účetnictví
  Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

5. Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Wedos.com - hosting webu
WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

SmartSelling - statistiky návštěvnosti webu
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

SmartEmailing - nástroj pro hromadnou rozesílku emailů
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Facebook pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

FAPI – automatické faktury
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

GOPAY s.r.o. - platby online
Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768

S osobami, které jsou zpracovateli vašich osobních údajů jsou uzavřeny v souladu s článkem 28. GDPR zpracovatelské smlouvy, přičemž poskytovatelé garantují zajištění souladu zpracování dat s GDPR.

6. Procházení webu – cookies

Při procházení našich webových stránek můžeme sbírat údaje o návštěvách našich webových stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.bezeckainteligence.cz, www.umimbehat.cz . Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.

Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo trackovacích technologií, jelikož vám chceme poskytnout co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu 1 roku. Cookies můžete na svém počítači zakázat.

7. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Správce prohlašuje, že veškeré údaje o vaší osobě  získané v rámci objednávky a dodávky produktu jsou uloženy v zabezpečené databázi a správce je neposkytne třetím stranám, vyjma případů uvedený shora.

8. Předávání data mimo Evropskou unii

Osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii a nepředáváme je příjemcům v třetích zemích (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: bezeckainteligence@umimbehat.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 60 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme
zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku
proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme
ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 60 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60
dní. Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním
V případech, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě vašeho souhlasu, máte právo jej odvolat. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc
rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás
abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li náš zákazník na
základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr našich/mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu. 

10. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. 

11. Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 28.10.2019